1. Гордійчук О.В. Діяльність Народного будинку Київського товариства грамотності (1902-1907 рр.) / О. В. Гордійчук // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Випуск 5. – С. 125-135. (завантажити)

2. Гордійчук О.В. Участь П. Калнишевського в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. // О. В. Гордійчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки, 2012. – Вип. 5. – С.105-111.(завантажити)

3. Гордійчук О.В. Діяльність педагогічної місії Антона Крушельницького щодо забезпечення навчальною літературою загальноосвітніх шкіл у добу Директорії Української Народної Республіки / О. В. Гордійчук // Мандрівець. – Тернопіль, 2014. – № 6 (114). – листопад-грудень. – С. 33-35(завантажити)

4. Гордійчук О.В. Діяльність видавництв по забезпеченню навчальною літературою загальноосвітніх шкіл в період Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) / О. В. Гордійчук // Часопис української історії. – К., 2014. – Вип. 30. – С. 57-62. (завантажити)

5. Гордійчук О. Діяльність Київського товариства грамотності у сфері поширення початкової освіти та елементарних знань серед населення Правобережної України (1897-1908) [Електронний ресурс] / А. Коцур, О. Гордійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 2009. - Вип. 98. - С. 21-24.(завантажити)

6. Гордійчук О.В. Зародження Руху опору на Ізяславщині в роки Другої світової війни (липень 1941 – липень 1942 рр.) / О. В. Гордійчук // Краєзнавець Хмельниччини: науково-краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. В. Баженов]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 6. – С. 65-70. (завантажити)

7. Гордійчук О.В. Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.): історіографія проблеми / О. В. Гордійчук // Наукові записки з української історії: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 28. – С. 249-254.(завантажити)

8. Гордійчук О. Діяльність бібліотечної комісії Київського товариства грамотності / А. Коцур, О. Гордійчук // Науковий вісник БДФА. Гуманітарні науки: Збірник наукових праць. Випуск 4. – Чернівці. 2011. – С. 117-125. (завантажити)

9. Гордійчук О. Початкова освіта на Правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. / О.В. Гордійчук // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали VII Всеукраїнської конф. молодих учених та спеціалістів, 16 березня 2012 р., м. Київ / НААН, ДНСГБ, ННЦ «Ін-т землеробства НААН», Панфильськадослідна станція ; редкол : В.А. Вергунов та ін. – К., 2012. – Ч.1. – С. 202-204. (завантажити)