1. Пірен М. І. Європейські цінності – детермінанта змін в сучасній Україні: навчальний посібник-практикум. – Чернівці: Друк-Арт, 2016. – 256 с. (завантажити)

2. Пірен М. І. Соціо-психологічний портрет сучасної політико-управлінської еліти України. – Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2012. – 303 с. (завантажити)

3. Духовність особистості – осносновна цінність демократичного суспільства // Вісник Національної академії державного управління при президентові України – №2. – 2011. – С. 228-236 (спільно з В.Ребкало) (завантажити)

4. Запобігання корупції в системі політико-владних відносин сучасного українського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при президентові України – №4. – 2011. – С. 191-200 (спільно з В.Ребкало) (завантажити)

5. Управлінський дискурс становлення нового державного управління: досвід для України // Вісник Національної академії державного управління при президентові України – №1. – 2013. – С. 14-21 (завантажити)

6. Служіння державі та суспільству в процесі професійно-управлінської діяльності державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2014 – № 1. – С.37-42. (завантажити)

7. Елітне лідерство для турбулентного українського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при президентові України. -2014 – № 2. – С.64-68. (завантажити)

8. Виклики глобалізаційних процесів та їх вплив на сучасні виміри корпоративної культури й стабілізацію в Україні // Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2014 – № 3. – С.131-135. (завантажити)

9. Людський фактор в управлінській культурі та державній службі в Україні / Вісник Національної академії державного управління при президентові України. -2015- № 1. – С.76-83 (спільно з Пержуном І.В.).(завантажити)

10. Толерантність – дієвий чинник злагоди та консолідації в сучасному українському суспільстві // Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2015. – №2. – С.51-57. (завантажити)

11. Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні // Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2015.-№3.- С.78-83 (спільно з Прядком В.В.).(завантажити)

12. Європейські цінності – якісно новий формат державотворення в процесі реформування українського суспільства на шляху до демократії //Вісник Національної академії державного управління при президентові України. – 2015. – №4. – С.87-92. (завантажити)

13. Перезавантаження мислення політико-владної еліти України в процесі реалізації демократичного врядування. // Вісник Національної академії державного управління при президентові України– №1. – 2016. – С. 126-131.(завантажити)

14. Нові підходи до державного управління в Україні на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду.// Вісник Національної академії державного управління при президентові України – №2. – 2016. – С. 13-21. (завантажити)

15. Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти – базова цінність суспільно-політичних змін та самостійності держави України // Вісник Національної академії державного управління при президентові України – №3. – 2016. – С. 13-21 (спільно з О.С. Барною) (завантажити)

16. Інноваційний підхід до формування та утвердження регіонального розвитку на основі європейських цінностей // Вісник Національної академії державного управління при президентові України – №4. – 2016. – С. 125-129 (завантажити)