Гордійчук Олександр Васильович, кандидат історичних наук, старший викладач

Народився 1 серпня 1984 р. в с. Клубівка Ізяславського району Хмельницької області.

В період з 1991 по 2002 рр. навчався в Клубівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

З 2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі історичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

У вересні 2010 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступання кандидата історичних наук за темою «Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.)».

Коло наукових інтересів пов’язане з проблемами освіти наприкінці ХІХ- початку ХХ ст., участі козаків у російсько-турецьких війнах XVIII ст., волонтерським рухом в Україні, соціальною політикою в країнах ЄС.

Вибрані публікації:
Монографія

1. Гордійчук О.В., Коцур А.П. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.): Монографія. - К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2011. – 196 с.
2. Гордійчук О.В. Соціальна політика країн-членів ЄС: досвід для України / О.В. Гордійчук // Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави : Колективна монографія / Пірен М.І., Мандрик М.В., Кармалюк С.П. [та ін.] ; за наук. ред. д.соц.н., проф. М.І. Пірен, д.і.н., доц. М.В. Мандрик. – Чернівці : Технодрук, 2016. – С. 192-209.
3. Гордійчук О.В. Молодіжна політика в країнах Європейського Союзу / О.В. Гордійчук // Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави : Колективна монографія / Пірен М.І., Мандрик М.В., Кармалюк С.П. [та ін.] ; за наук. ред. д.соц.н., проф. М.І. Пірен, д.і.н., доц. М.В. Мандрик. – Чернівці : Технодрук, 2016. – С. 209-217.

Наукові статті

1. Гордійчук О.В. Початковий період діяльності Київського товариства грамотності (1882-1889) // Часопис української історії. – К., 2009. – Вип.12. – С. 20-25.
2. Гордійчук О.В. Просвітницька діяльність Київського товариства грамотності в м. Києві (1882-1908 рр.) // Часопис української історії. – К., 2009. – Вип.11. – С. 28-32.
3. Гордійчук О.В. Бібліотеки, книжкові склади та магазини Київського товариства грамотності: 1882 – 1908 // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2009. – Вип.1. – С. 65-69.
4. Гордійчук О.В. Діяльність видавництв по забезпеченню навчальною літературою загальноосвітніх шкіл в період Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) / О.В. Гордійчук // Часопис української історії. – К., 2014. – Вип. 30. – С. 57-62.
5. Гордійчук О.В. Зародження руху опору на ізяславщині в роки другої свытової війни (липень 1941 – липень 1942 рр.) / О.В. Гордійчук // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. В. Баженов]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 6. – С. 65-70.
6. Гордійчук О.В. Молодіжна політика країн-членів ЄС: досвід для України / О.В. Гордійчук // // Науковий вісник БДФЕУ, Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота та кадрова політика» : збірник наукових праць / [ред. кол. : Пірен М.І. (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – С. 30-36.
7. Гордійчук О.В. Благодійницька діяльність київського товариства грамотності в сфері народної освіти наприкінці ХІХ – початку ХХ ст / О.В. Гордійчук // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота і особистість» : збірник наукових праць / [ред. кол. : Пірен М.І (наук. ред.) та ін.].– Чернівці : Технодрук, 2016. – С. 32-38.