Камбур Андрій Васильович, кандидат соціологічних наук, доцент

Народився в 1974 р. у місті Костопіль Рівненської області. У 1991 р. закінчив середню школу № 1 м. Новодністровськ. 1992-1994 рр. – військова служба у Прикордонних військах.

У 1995-2001 рр. навчався на філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. По закінченні присвоєно кваліфікацію спеціаліста релігієзнавця (з відзнакою). Також 26 червня 2001 р., отримав диплом Київської Духовної Академії № 043 про вищу духовну освіту.

В 2001 зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри філософії ЧНУ ім.Ю.Федьковича.

2003-2006 рр. – навчання в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У 2006 р. зарахований на посаду асистента кафедри соціології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

8 червня 2007 року у спеціалізованій Раді К.17.127.02 захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології». Тема: Соціальна адаптація особистості в суспільстві транзитного типу ДК №041929

На сьогодні займає посаду доцента кафедри соціальної роботи та соціального управління, факультету педагогіки, психології та соціальної роботи.

Вибрані публікації:
Монографії

1. Камбур А.В. Зміна ціннісних пріоритетів у суспільстві перехідного типу в контексті соціальної адаптації особистості. – Чернівці: Рута, 2009. – 209 с.
2. Камбур А.В. Соціальна адаптація особистості (путівник соціального працівника). – Чернівці: «Золоті литаври», 2012. – 252 с.
3. Камбур А.В. Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави: кол. монографія / Пірен М.І., Мандрик М.В. (та ін.,); за наук.ред.д.соц.н., проф. М.І.Пірен, д.і.н., доц. М.В.Мандрик. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 396 с. – С.310-348.

Підручники та посібники

1. Камбур А.В., Маковецький А.М. Понятійно-категоріальний апарат соціології: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 78 с.
2. Камбур А.В. Соціологія політики: Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2008. – 6
8 с. 3. Камбур А.В. Методика соціологічного дослідження: Посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 48 с.
4. Камбур А.В., Балахтар В.В. Методичні рекомендації щодо проведення соціологічних досліджень: навчально-методичний посібник. – Чернівці: БДФА, 2011. – 68 с.
5. Камбур А.В., Методи дослідження у соціальній роботі: методичні вказівки. – Чернівці: БДФА, 2011. – 38 с.
6. Камбур А.В. Соціальна психологія: навчальний посібник. - Чернівці: БДФЕУ, 2016. – 147 с.

Наукові статті

1. Камбур А.В., Маковецький А.М. Зміна ціннісних пріоритетів у суспільстві транзитного типу: реальність і перспективи. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2004. – С. 329-334.
2. Камбур А.В. Про деякі особливості адаптаційних процесів в Україні. // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип. 8. – Національна Академія Наук України Інститут соціології. – Київ – 2005. – С. 227-233.
3. Камбур А.В. Залежність успішності процесів соціальної адаптації особистості від адекватної системи ціннісних пріоритетів. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. Вип. 7. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ – 2006. – С. 44-52.
4. Камбур А.В. Соціальна адаптація в трансформаційному суспільстві: теоретико-соціологічний аналіз. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 346-347 Філософія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 215-218.
5. Камбур А.В. Циклічність відтворення індивідуальної ціннісної системи в перехідних умовах. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 352-353 Філософія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 109-112.
6. Камбур А.В. Трансформація ціннісних орієнтирів особистості в пострадянському суспільстві. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 414-415 Філософія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 28-34.
7. Камбур А.В. Оптимізація цінніснотворчих впливів на поведінку людини в сучасному суспільстві. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 464-465 Філософія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 145-150.
8. Камбур А.В. Емпірична апробація теоретичних тверджень про стан адаптованості населення Чернівецької області до суспільних змін. // Релігія та соціум. Часопис. - № 1 (13). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С.165-173.
9. Камбур А.В. Індивідуальна ціннісна система та її відтворення в період трансформацій. // Релігія та соціум. Часопис. - № 3 (15). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С.154-163.
10. Камбур А.В. Вплив організаційних і соціально-психологічних умов на систему ціннісних приоритетів особистості та процеси її пристосування і навчання. // Науково-методичний журнал. “Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти”. Випуск 8. – Чернівці, 2012. – С. 114-118.
11. Камбур А.В. Вплив соціально-психологічних умов на процеси соціальної адаптації особистості. // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота та кадрова політика»: збірник наукових праць. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 144 с., С. 45-51.
12. Камбур А.В. Нова соціальна ситуація як детермінанта змін життєвих планів особистості. // Соціальні технології актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, Випуск 67-68. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. – С.123-131.
13. Камбур А.В. Функціонування ціннісної сфери в сучасному українському суспільстві. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2016. – Вип. № 11. – С. 74-78.