Шманько Олег Володимирович, кандидат історичних наук, доцент

Народився 26 жовтня 1983 р. в с. Пищатинці Борщівського р-ну Тернопільської обл. В 2000 р. з відзнакою закінчив Стрілковецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів.

2000-2005 рр. – навчання на факультеті історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ імені Юрія Федьковича. Отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Історія».

2004-2005 рр. – старший науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії і культури Чернівецького обласного краєзнавчого музею.

2005-2010 рр. – старший лаборант кафедри етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ ім. Ю.Федьковича

2010-2014 рр. – старший викладач кафедри історії політології та державного управління Буковинського державного фінансово-економічного університету, в.о. доцента кафедри соціальної роботи та кадрової політики (з 2014 р.).

2014-2016 рр. – доцент кафедри соціальної роботи та кадрової політики Буковинського державного фінансово-економічного університету).

З 2016 р. – доцент кафедри соціальної роботи та соціального управління ЧНУ імені Ю. Федьковича.

Науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН НАНУ (з 2015 р.)

Наукові інтереси: проблеми утвердження громадянських цінностей в сучасному українському суспільстві, історія соціальної політики та соціальної опіки на українських землях.

Вибрані публікації:
Наукова монографія:

Шманько О. Життя, віддане науці: Борис Тимощук – дослідник давніх і середньовічних старожитностей Східної Європи /Олег Шманько. – Глибоцька районна друкарня, 2012. – 212 с. (12,32 ум. друк. арк.)

Вибрані наукові статті:

1. Регіональні відмінності державної молодіжної політики в Україні // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Гуманітарні науки: збірник наукових праць. Випуск 8. – Чернівці: Технодрук, 2014. – С.98-103 (спільно з С.П. Кармалюком)
2. Витоки та форми соціальної допомоги в слов’янській общині VІ-X ст. // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Гуманітарні науки: збірник наукових праць. Випуск 8. – Чернівці: Технодрук, 2014. – С.78-82.
3. учасні складові підготовки ефективних управлінських кадрів сфери соціальної роботи в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Соціологічні науки». – 2015. – №1. – С.34-39
4. Сучасні вимоги до підготовки кадрів сфери соціальної роботи з метою ефективного соціального захисту населення //Новітні стратегії реформування державної служби в умовах європейської інтеграції /За заг. ред. проф.-ів Ю.В.Ковбасюка і В.Л.Федоренка; матеріали круглого столу за міжнародною участю (м.Київ, 5 грудня 2014 р.). – К.: Вид-во Ліра-К, 2014. – С.48-52.
5. Суспільна опіка та соціальна допомога у слов’янському суспільстві VI-XI ст. // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота та кадрова політика»: збірник наукових праць /(Ред. кол.: Пірен М.І. (наук.ред.) та ін.). – Чернівці: Технодрук, 2015. – С.139-143
6. Трансформація громадянських цінностей у сучасної молоді та шляхи їх утвердження в умовах перехідного українського суспільства // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.:Талком,2016. – 620 с.; с.575-582
7. Динаміка змін ціннісних орієнтацій української молоді у 2014-2016 рр. (на прикладі соціологічних досліджень серед студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету) // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота та кадрова політика»: збірник наукових праць / [ред. кол.: Пірен М.І (наук. ред.)]. та ін. – Чернівці: Технодрук, 2016
8. Основні складові підготовки керівних кадрів сфери соціальної роботи в умовах демократизації українського суспільства // Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень. – 2015. – №1. Режим доступу до ресурсу: http://ipgd.com.ua/files/ vupysk1/Naukovui_visnuk_v1.pdf
9. Інноваційні механізми формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді в процесі навчання у ВНЗ // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». Одеська державна академія будівництва та архітектури, 21-22 квітня 2016 р. – С.45-47 (спільно з С.П. Кармалюком)
10. Інноваційні механізми формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді в процесі навчання у ВНЗ // Матеріали XXI Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» // Збірник матеріалів XXI Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» (м. Одеса, 21-22 квітня 2016 р.) – Одеса: друкарня ОДАБА, 2016 р.- С.102-10 5 (спільно з С.П. Кармалюком).