Кафедра соціальної роботи та соціального управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Кафедра соціальної роботи та соціального управління розпочала свою діяльність в 1999 році, як кафедра гуманітарних дисциплін Буковинського державного фінансово-економічного університетуні періоди керівниками кафедри були: Сайко М. М., Горук А. І., Стрішенець М. М., Балашов А. М., Мандрик М. В., Кармалюк С. П.

На сьогодні кафедру очолює д. соц. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Пірен Марія Іванівна.

Науково-викладацький колектив кафедри працює над підготовкою висококваліфікованих фахівців, здатних жити і діяти у демократичному суспільстві, глобальному світовому середовищі; над формуванням соціо-гуманітарної та загальнолюдської культури студентів, системи поглядів, що визнає людську особистість як найвищу цінність, її право на свободу, щастя, розвиток і прояв усіх кращих здібностей.

Усі складові суспільствознавчої галузі розглядаються як єдине ціле, яке має стати фундаментом суспільного світогляду студента. Кафедра завжди мала достатній науково-викладацький потенціал. У різні роки свої знання молодому поколінню передавали доцент Комарніцький С.І., доцент Никифорук М.П., ст. викладач Ротар І.В., доцент Федуняк Г.О., доцент Скуміна В.О., доцент Хільчевський С.В., доцент Мельничук Г.Л., ст. викладач Підлубний В.М.

У 2010 році кафедрою соціальної роботи та соціального управління започатковано видання «Науковий вісник. Гуманітарні науки». Велика робота проводиться з Науковим студентським товариством кафедри. Спільно з кафедрою суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету та кафедрою суспільних дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет» проводиться щорічна Міжнародна студентська науково-практична конференція «Букова віть».

З 2011 р. кафедра соціальної роботи та соціального управління є випусковою для студентів спеціальності «Соціальна робота». Навчальний процес забезпечують науково-педагогічні працівники кафедри: кандидат соціологічних наук, доцент Камбур А.В., кандидат педагогічних наук, асистент Балахтар В.В., кандидат історичних наук, доцент Кармалюк С.П., кандидат історичних наук, доцент Шманько О.В., кандидат історичних наук, асистент Гордійчук О.В., кандидат психологічних наук, асистент Подкопаєва Ю.В., кандидат психологічних наук, асистент Коса Н.С. Науковий доробок кафедри відображено в ряді монографій та навчальних посібників.

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено інформаційно-аналітичні довідки та аналітичні звіти за темами, запропонованими Міністерством фінансів у вигляді реєстраційно-контрольних карток:

1. Соціальна відповідальність малого і середнього бізнесу на Буковині (відповідно до реєстраційно-контрольної картки № 413/92, 413/97).

2. Моніторинг, аналіз та узагальнення громадської думки, в тому числі представників малого та середнього бізнесу, ЗМІ щодо відповідності норм Бюджетного та Податкового кодексів, практики його застосування, справедливості оподаткування, соціальної відповідальності бізнесу (відповідно до реєстраційно-контрольної картки №413/92).

На замовлення Чернівецької обласної держадміністрації здійснювалось дослідження проблеми «Нова соціальна ситуація як детермінанта змін адаптаційних процесів у Чернівецькій області».

Науково-педагогічний колектив кафедри соціальної роботи та соціального управління завершив роботу над кафедральною науково-дослідною темою «Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави».

В рамках приєднання Буковинського державного фінансово-економічного університету до ЧНУ ім. Ю.Федьковича з 1 вересня 2016 р. кафедра як окремий структурний підрозділ діє у складі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ.

Сучасні реалії показують особливу актуальність виховання у студентах почуття патріотизму, громадянської позиції, співчуття та доброзичливості. Для студентів спеціальності «Соціальна робота» - це і професійний обов’язок. Важливою складовою навчально-виховного процесу стала участь студентів і викладачів кафедри у благодійних акціях. Зокрема, традиційно до дня працівників соціальної сфери (листопад) проводиться збір коштів та інших необхідних речей для дітей, позбавлених батьківської опіки. Так, в 2012 р. студенти груп СР-24 та СР-34 організували в університеті акцію «Подаруй дитині свято». Як результат до Хотинської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату №1 було передано предметів побуту, цінних подарунків та солодких сюрпризів на загальну суму понад 5 тис. грн. У листопаді 2013 р. зібрані кошти на пропозицію організаторів було розподілено серед 11 соціально незахищених студентів нашого закладу. Проте день соціального працівника – це не тільки організація благодійної допомоги. В рамках щорічного «тижня соціальної роботи» студенти презентують власні стінгазети, відеоролики, висловлювання видатних людей про милосердя, зустрічі з представниками департаменту соціального захисту населення ОДА. 4 листопада 2013 р. в рамках згаданих заходів студенти групи СР-24 здійснили добровільну донорську допомогу в обласному центрі служби крові.

Протягом 2014-2017 рр. студенти спеціальності «Соціальна робота» активізували свою діяльність як волонтери з метою допомоги українським воїнам під час проведення антитерористичної операції в східних регіонах України. Серед організованих заходів – благодійні виставки – продажі творів декоративно-ужиткового мистецтва, збір коштів, продажі солодощів, а також регулярні передачі теплих речей, одягу, листів, медикаментів для українських військовослужбовців.