VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «БУКОВА ВІТЬ»

25 травня 2017 року, на базі кафедри соціальної роботи та соціального управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася традиційна, уже VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Букова віть».

В пленарних та секційних засіданнях взяли участь як студенти різних факультетів нашого університету, так і інших ВНЗ.

Щорічно організатори конференції змінюють та розширюють тематику досліджень, так цього року працювало 5 секцій за такими напрямками:

1. Європейські цінності та управлінська культура: досвід реалізації в сфері соціальної роботи та волонтерства.

2. Трансформація світоглядних переконань студентської молоді під впливом глобалізаційних процесів: психологічний аспект.

3. Психологічні засади професійної підготовки особистості-фахівця соціальної роботи в Україні та зарубіжних країнах.

4. Молодіжні цінності в сучасному суспільстві: шляхи та механізми формування.

5. Соціально-психологічні засади організації навчально-виховного процесу у вищій школі.

Свою роботу конференція розпочала з пленарного засідання, де з вітальним словом виступили гості та співорганізатори:

Ігор Михайлович Зварич – д.філол.н., професор, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи;

Людмила Іванівна Тимчук – д.пед.н., доцент, заступник декана з наукової роботи, міжнародної діяльності та інформатизації факультету педагогіки, психології та соціальної роботи;

Із цікавими змістовними доповідями на пленарному засіданні виступили: Сенчонок Ю. Діагностика соціалізації підлітків як один з важливих аспектів запобігання небезпек сьогодення (на прикладі соціологічних досліджень серед учнів середнього та старшого шкільного віку); Пуйко В. Формування патріотичних цінностей та еволюція українського козацтва: від витоків до сьогодення; Пентюк І. Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у ВНЗ (на прикладі опитувань студентів спеціальності «соціальна робота»); Клічук Д. Формування сучасних молодіжних цінностей: основні пріоритети; Чепіль Я. Вулична соціальна робота в Україні; Годнюк В. Система підготовки фахівців з соціальної роботи в країнах Великобританії та Франції; Чернега Х. Ціннісні орієнтації молоді в сучасному світі та шляхи їх формування; Мошняга В. Роль гендерних норм в сучасному інформаційному просторі; Катеренюк Г. Професіоналізм фахівця соціальної роботи, як запорука його успішності; Савіцький Б. Василь Стус – учасник Гельсінської Спілки; Єнакі Х. Полікультурне виховання та освіта в Україні; Злюк Г. Фахівці соціальної роботи – ключові суб’єкти соціальної сфери.

Варто відзначити змістовну, плідну, творчу атмосферу підчас засідання, де відбувалися жваві дискусії та висловлювалися креативні думки. Загалом на конференцію подано 63 заявки, безпосередню участь в роботі взяли 42 студенти.

photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo