Кафедра соціальної роботи та соціального управління ЧНУ імені Ю.Федьковича

На сьогодні кафедра соціальної роботи та соціального управління є випускаючою кафедрою з підготовки бакалавра та магістра галузі знань 231 «Соціальна робота»:

І. Освітній рівень «БАКАЛАВР» (спеціалізація «соціальна робота», «соціальна робота в громаді»).

Умови вступу на освітній рівень «бакалавр»:


1. На І курс (на базі загальної середньої освіти (11 класів):
ЗНО: а) українська мова та література; б) історія України; в) біологія або іноземна мова
2. На ІІ курс (випускники коледжів педагогічних, юридичних, медичних спеціальностей):
Фаховий вступний іспит: Основи педагогіки і психології.
3. На ІІІ курс (випускники коледжів за спеціальністю «Соціальна робота»):
Фаховий вступний іспит: Основи педагогіки і психології.

ІІ. Освітній рівень «МАГІСТР» (спеціальність «Соціальна робота», спеціалізація «Управління соціальними процесами в громаді»).

Вступні іспити:
1) Іноземна мова (тестування);
2) Фаховий іспит (тестування); 3) Співбесіда (для вступників з дипломом бакалавра БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ).

Очолює кафедру доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Пірен Марія Іванівна.

Структурний підрозділ забезпечений кваліфікованими науково-педагогічними працівниками, серед котрих:

- кандидат історичних наук, доцент Кармалюк С.П.,
- кандидат соціологічних наук, доцент Камбур А.В.,
- кандидат історичних наук, доцент Шманько О.В.,
- кандидат педагогічних наук, асистент Балахтар В.В.,
- кандидат історичних наук, асистент Гордійчук О.В.,
- кандидат психологічних наук, асистент Подкопаєва Ю.В.,
- кандидат психологічних наук, асистент Коса Н.С.

Працюючи над формуванням у майбутніх соціальних працівників творчого потенціалу та професійних здібностей, викладачі кафедри здійснюють генерацію сучасних вимог та критеріїв добору і підготовки професійно-компетентних та управлінських кадрів соціально-обслуговуючої сфери. Особлива увага надається ціннісним аспектам соціально-психологічних підходів у роботі з клієнтами щодо запобігання асоціальних проявів, безробіття тощо.

За час існування кафедри соціальної роботи та соціального управління науково-педагогічними працівниками підготовлено та опубліковано ряд наукових праць:

1. Балахтар В.В. Розвиток відчуттів засобами природи [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. – Чернівці, Книги ХХІ. – 2009. – 80 с. и ЧНУ.

2. Балахтар В.В. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти України (1960-1991 р.): монографія / В.В. Балахтар. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 264 с.

3. Балахтар В.В. Психологія і педагогіка [2-е вид, доп.]: навч.-метод. посіб. / В.В. Балахтар. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2011. – 168 с.

4. Балахтар В.В. Психологія і педагогіка вищої школи [Текст] : навч.-метод. посіб. / В.В.Балахтар. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2011. – 196 с.

5. Чайка Г.В. Еміграція з Буковини (60-х рр. ХІХ – на початок ХХ ст.) / В.М. Ботушанський, Г.В. Чайка – Чернівці: Технодрук, 2009. – 384 с.

6. Гордійчук О.В. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882 – 1908 рр.): Монографія / А.П. Коцур, О.В. Гордійчук. – К.: ФОП Корзун Д.Ю. – 2011. – 196 с.

7. Камбур А.В. Зміна ціннісних пріоритетів у суспільстві перехідного типу в контексті соціальної адаптації особистості / А.В. Камбур. – Чернівці: Рута, 2009. – 209 с.

8. Камбур А.В. Соціальна адаптація особистості (путівник соціального працівника) / А.В. Камбур. – Чернівці: «Золоті литаври», 2012. – 252 с.

9. Кармалюк С.П. Місіонери добродійності та милосердя / С.П. Кармалюк М.Г.Кукурудзяк, В.П. Волошина. - Кам’янець – Подільський, 1994. – 84 с.

10. Кармалюк С.П. Червоний Хрест: український вимір / С.П. Кармалюк. - Чернівці: Золоті литаври , 2008 . – 148 с.

11. Пірен М.І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації [Навчальне видання]: Монографія /М.І.Пірен. – К.: «Талком», 2014. – 253 с.

12. Пірен М.І. Елітологія: підручник. – К.: «Талком», 2014. – 312 с.

13. Пірен М.І. Політика-управлінська еліта України: соціально-психологічний аналіз: монографія / М.І.Пірен. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 424 с.

14. Пірен М.І. Політико-управлінські механізми реалізації демократичних реформ у поліетнічній Україні / М.І. Пірен, В.А. Ребкало, А.М. Гаврилюк. – К.: НАДУ, 2013. – 296 с.

15. Пірен М.І. Стратегія управлінської культури в соціальній роботі територіальних громад. [Навчальне видання]: монографія/ Пірен М.І. – Чернівці: Друк, 2016. – 255 с.

16. Пірен М.І. Європейські цінності – детермінанта змін в сучасній Україні: навч. Посібник-практикум /Марія Іванівна Пірен. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 256 с.

17. Пірен М.І. Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні / М.І. Пірен. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 244 с.

photo Vupusk